TIN TỨC

[App GATE] Tải miễn phí và đăng ký sử dụng

Tải miễn phí và đăng ký sử dụng App GATE

Bước 1: Tải Miễn Phí và Cài đặt APP GATE

1. Tải miễn phí bằng cách:

- Vào ứng dụng Google Play (Android) hoặc App store (IOS), tìm kiếm ứng dụng GATE để tải về

 <ảnh store>

2. Tải nhanh tại link

- Android: https://bit.ly/gateapp1  

- iPhone (IOS): https://bit.ly/gateappios 

HOẶC TẢI NHANH BẰNG CÁCH QUÉT MÃ QR Code: 

 

Android

.

iPhone (IOS)

Bước 2: Đăng ký tài khoản 

1. Mở app GATE "nhập số điện thoại"

2. Nhập mã xác thực OTP

    - Mã OTP từ hệ thống gửi về số điện thoại đăng ký.

3. Nhập “họ và tên”, thiết lập “mật khẩu đăng nhập”

***Lưu ý:

- “Họ và tên” phải trùng với tên tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch. 

4. Đăng ký thành công và sử dụng

 

<4 ảnh đăng ký>