HƯỚNG DẪN

GATE DAILY - Quảng cáo như thế nào để hiệu quả?

Đáp: 

- Để hiệu quả nhất, bạn  gắn các link quảng cáo trên kênh quảng bá của bạn tại nhiều vị trí khác nhau và trong nhiều trang khác nhau.

- Một vài vị trí mang lại hiệu quả tốt nhất: Header, Footer, trên và dưới mỗi bài viết.