HƯỚNG DẪN

GATE DAILY - Cách đặt tiêu đề cho ứng dụng

Đáp: Tiêu đề game phải nổi bật, hiển thị đủ nội dung cần truyền thông: Tên game + Phiên bản + Mô tả ngắn gọn.

- Gợi ý: DAILY.GATE.VN đã hỗ trợ cho bạn mã nhúng quảng cáo game một cách nhanh nhất