DỊCH VỤ

Cập nhật bổ sung đối tác tích hợp ví điện tử

Dịch vụ thanh toán Gate cập nhật danh sách ví điện tử được tích hợp:

- ZingXu: 

- AsiaSoft

- Netgame Asia

- FSHARE