DỊCH VỤ

Dịch vụ thanh toán game

- Dịch vụ thanh toán game: Là dịch vụ cho phép tài khoản GATE có thể dùng bạc tài khoản của mình để mua hàng, đơn vị tiền trong 1 trò chơi trực tuyến mà trò chơi ấy được hỗ trợ trên cổng thanh toán dịch vụ GATE PAY. 

- Danh sách các trò chơi trực tuyến được GATE hỗ trợ thanh toán sẽ được liệt kê và cập nhật ở mục dịch vụ Chuyển bạc vào game tại https://pay.gate.vn/Business/TransferGame/