DỊCH VỤ

Cập nhật game tích hợp thanh toán Gate

Dịch vụ thanh toán Gate cập nhật game được tích hợp:

- Game Avatar Star

- Game Mộng Giang Hồ - ME Corp

- Game iWIN - ME Corp