DỊCH VỤ

Nạp Bạc vào Ví điện tử

Dịch vụ nạp Bạc vào Ví điện tử: Là dịch vụ cho phép người dùng GATE sử dụng Bạc tài khoản của mình để chuyển vào các ví điển tử đối tác. 

- Bạn có thể xem danh sách và thực hiện các giao dịch nạp Bạc vào Ví đối tác tại đây