DỊCH VỤ

Thanh toán cước SIM 3G

Thanh toán cước SIM 3G: Là dịch vụ hỗ trợ người dùng GATE dùng Bạc tài khoản của mình thanh toán cước phí dịch vụ 3G của các mạng viễn thông trong nước.

- Bạn có thể xem danh sách các nhà mạng và thực hiện thanh toán cước 3G tại đây.

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA