DỊCH VỤ

MUA THẺ CÀO

Dịch vụ mua thẻ cào: Là dịch vụ tiện ích cung cấp cho ngưới dùng GATE thực hiện việc mua thẻ cào 1 cách tiện lợi mà không cần đi tới tận cửa hàng. 

- GATE cung cấp hầu hết tất cả các thẻ cào phát hành trên thị trường Việt Nam như thẻ GATE, viễn thông, thẻ game trực tuyến, ...

- Để xem chi tiết danh sách và mua thẻ cào di động, bạn có thể xem tại đây.

- Hoặc chi tiết danh sách và mua thẻ game, bạn có thể xem tại đây.

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA