DỊCH VỤ

Dịch vụ thanh toán tiền điện

- Dịch vụ thanh toán tiền điện: Là dịch vụ cho phép người dùng GATE sử dụng Bạc tài khoản của mình để thanh toán tiền điện.

- Bạn có thể xem danh sách các chi nhánh của nhành cung cấp có hỗ trợ và thanh toán tiền điện tại đây.

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA