DỊCH VỤ

Dịch vụ thanh toán tiền nước

- Dịch vụ thanh toán tiền nước: Là dịch vụ cho phép người dùng GATE sử dụng Bạc tài khoản của mình để thanh toán tiền nước.

- Bạn có thể xem danh sách các chi nhánh của nhành cung cấp có hỗ trợ và thanh toán tiền nước tại đây.

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA