Cập nhật bổ sung đối tác tích hợp ví điện tử
13/07/2015 10:52
Dịch vụ thanh toán Gate cập nhật danh sách ví điện tử được tích hợp: - ZingXu:  - AsiaSoft - Netgame...
Nạp Bạc vào Ví điện tử
10/07/2015 17:25
- Dịch vụ nạp Bạc vào Ví điện tử: Là dịch vụ cho phép người dùng GATE sử dụng Bạc tài khoản của m&igra...