Cập nhật game tích hợp thanh toán Gate
13/07/2015 10:51
Dịch vụ thanh toán Gate cập nhật game được tích hợp: - Game Avatar Star - Game Mộng Giang Hồ - ME Corp - Game iWIN - ME Corp ...
Dịch vụ thanh toán game
10/07/2015 17:22
- Dịch vụ thanh toán game: Là dịch vụ cho phép tài khoản GATE có thể dùng bạc tài khoản của m&i...