THÔNG TIN

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều 1. Giới thiệu.

- Chúng tôi là Công ty Cổ phần Dịch Vụ Trực Tuyến Gate (gọi tắt là “GATE”) có địa chỉ trụ sở tại 141 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh là chủ sở hữu website http://pay.gate.vn

- Khi chủ tài khoản truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là chủ tài khoản đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi chủ tài khoản tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là chủ tài khoản chấp nhận với những thay đổi đó.

- Vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Điều 2. Định nghĩa từ ngữ.

- Tài khoản Gate ID: Là tài khoản đa năng, cho phép chủ tài khoản sử dụng các sản phẩm/ dịch vụ của GATE.

- Chủ tài khoản: Là người sở hữu hợp pháp tài khoản Gate ID. Các hoạt động từ tài khoản Gate ID được các bên hiểu và thừa nhận là hoạt động của chủ tài khoản.

- OTP (One Time Password): là mật khẩu dùng một lần. OTP được sử dụng để đăng ký tài khoản hoặc nhận lại mật khẩu khi chủ tài khoản yêu cầu. Trong một số sản phẩm/ dịch vụ của GATE, chúng tôi sẽ yêu cầu chủ tài khoản xác nhận OTP để đảm bảo tính chính xác, bảo mật.

Điều 3. Điều kiện đăng ký tài khoản

- Khi đăng ký tài khoản mới, chủ tài khoản phải kích hoạt (tài khoản) thông qua email hoặc OTP xác nhận được hệ thống gửi lại. Chúng tôi chỉ tiếp nhận giải quyết các khiếu nại đối với những trường hợp đã kích hoạt tài khoản.

- Nếu chủ tài khoản cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin trung thực hoặc không chính xác, GATE có quyền đình chỉ tạm thời để xác minh hoặc chấm dứt việc sử dụng Tài Khoản của chủ tài khoản, và từ chối toàn bộ việc sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với chủ tài khoản.

- Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản. Bạn phải đảm bảo bạn đủ 15 tuổi trở lên khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của GATE. Nếu bạn dưới 15 tuổi, bạn phải bảo đảm việc đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ của GATE đã được người giám hộ hợp pháp của bạn chấp nhận.

- Ngoài việc tuân thủ Điều kiện sử dụng này, bạn phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của GATE khi sử dụng sản phẩm của GATE được đăng tải công khai trên website.

- Bạn không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân/ tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

- Khi sử dụng sản phẩm của GATE, bạn phải lựa chọn sử dụng sản phẩm phù hợp với độ tuổi và chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận của từng sản phẩm được đăng công khai trên website của sản phẩm đó.

Điều 4. Các hành vi chủ tài khoản bị cấm

- Chủ tài khoản không được sử dụng các nội dung thể hiện:

+ Hình ảnh, âm thanh, hành động giết người, tra tấn người tàn ác, rùng rợn; kích động bạo lực, thú tính; hành động làm đứt, rời các bộ phận trên cơ thể người; hình ảnh máu me ghê sợ; hình ảnh, âm thanh, hành động khiêu dâm, dung tục, vô luân, trái với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc; xuyên tạc, phá hoại truyền thống lịch sử, vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ;

+ Hình ảnh, âm thanh miêu tả hành động, kích động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, khủng bố; hành động ngược đãi, xâm hại, buôn bán, phụ nữ, trẻ em;

- Chủ tài khoản không được lợi dụng việc sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Chủ tài khoản không được lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

+ Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

+ Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc

+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

+ Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

+ Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

+ Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Chủ tài khoản không được cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

- Chủ tài khoản không được cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Chủ tài khoản không được sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

- Chủ tài khoản không được tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

- Chủ tài khoản không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống.

Điều 6. Giới hạn trách nhiệm

- Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm độc lập hoặc liên đới nào đối với những hậu quả do sự truy cập hoặc sửa đổi trái phép đến máy chủ, đến giao diện của nhà cung cấp, đến trang thiết bị và dữ liệu của Chủ tài khoản hoặc dữ liệu chủ tài khoản của Chủ tài khoản, do sự trục trặc thiết bị của Bên thứ Ba hoặc do các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng không có trách nhiệm trong trường hợp máy chủ, giao diện cung cấp Dịch vụ hoặc các thiết bị khác được sử dụng để cung cấp Dịch vụ bị xâm nhập và/hoặc gây hư hỏng và/hoặc thay đổi thông tin bởi virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại từ bên ngoài.....

- Như một điều kiện khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Chủ tài khoản đồng ý rằng chúng tôi (bao gồm GATE, Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc, Nhân viên, Cổ đông, Đại lý) sẽ không phải chịu trách nhiệm với BẠN hoặc Bên thứ Ba trong trường hợp xảy ra thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp, và các thiết hại khác khi sử dụng dịch vụ.

Điều 7. Thương hiệu và bản quyền

- Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký) như nội dung thông tin, bao gồm cả nội dung chủ tài khoản đăng trên web và tất cả các văn bản, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản….. đều là tài sản của chúng tôi. Các hành vi xâm phạm sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật và bồi thường toàn bộ thiệt hại mà chúng tôi phải chịu.

Điều 8. Quy định về bảo mật

- Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin của chủ tài khoản. Thông tin của chủ tài khoản trong quá trình đăng nhập, hoạt động trò chơi, nạp tiền…. sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.

- Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

Điều 9. Luật pháp và thẩm quyền tại Lãnh thổ Việt Nam

- Tất cả Điều Khoản này (và tất cả nghĩa vụ phát sinh hoặc có liên quan) sẽ được chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo quy định pháp luật.

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA