HƯỚNG DẪN

[App GATE] Hướng dẫn định danh tài khoản ví

Hướng dẫn định danh tài khoản ví

App GATE

1. Từ màn hình chính, chọn “Kích hoạt ví PayME”

2. Chọn “Kích hoạt” và “Nhập mã xác thực OTP”

3. Nhập “Họ và tên Ví”, thiết lập “mật khẩu Ví”

- “Họ và tên Ví” phải trùng với tên tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch.

- “mật khẩu Ví” là mật khẩu xác thực mọi giao dịch thanh toán được thực hiện trên App GATE.

4. Chọn từng bước " Chụp hình " và " Quay video "

5. Chọn " Chụp hình "

- Chụp giấy tờ tuỳ thân

- Sử dụng giấy tờ tuỳ thân hợp lệ của chính bạn.

- Phải đặt thẻ trong khung camera

- Không sử dụng bản sao của giấy tờ tuỳ thân.

6. Chọn " Quay video "

- Quay video xác thực khuôn mặt

- Video có độ dài 5 giây

- Vui lòng giữ gương mặt và mặt trước giấy tờ tuỳ thân của bạn trước máy quay.

7. Gửi thông tin định danh thành công và chờ duyệt

<ảnh>