HƯỚNG DẪN

[App GATE] Hướng dẫn liên kết ngân hàng

Hướng dẫn liên kết ngân hàng

App GATE

1. Tại màn hình chính, chọn mục "Nạp tiền"

2. Chọn nguồn nạp, chọn “Thêm thẻ liên kết”

3. Chọn ngân hàng liên kết

4. Nhập các thông tin theo yêu cầu:

- Nhập Số thẻ

- Ngày hiệu lực

- Số tiền cần nạp (mặc định tối thiểu 10,000đ)

*Lưu ý: Thẻ phải là thẻ thanh toán nội địa và đã đăng ký thanh toán trực tuyến (internet banking)

5. Nhập mã OTP từ số điện thoại đăng ký với ngân hàng hoặc đăng nhập vào trang Internet banking để nhập OTP

 

<ảnh>