HƯỚNG DẪN

[App GATE] Hướng dẫn nạp tiền vào Ví bằng tài khoản liên kết

Hướng dẫn nạp tiền vào ví

bằng tài khoản liên kết

1. Tại màn hình chính chọn icon “Nạp tiền”

2. Chọn nguồn nạp “Tài khoản liên kết”

3. Nhập “số tiền cần nạp”

 Lưu ý: Số tiền nạp tối thiểu 10,000đ

4. Nhập mã OTP gửi từ số điện thoại đăng kí tại Ngân hàng hoặc đăng nhập trang Internet Banking của ngân hàng để nhập OTP

5. Hoàn tất giao dịch

 

<ảnh>