HƯỚNG DẪN

[App GATE] Hướng dẫn nạp vào ví tiền bằng thẻ ATM nội địa

Hướng dẫn nạp vào ví tiền bằng thẻ ATM nội địa

1. Tại màn hình chính chọn icon “Nạp tiền”

2. Chọn nguồn thanh toán “Thẻ ATM nội địa”

3. Nhập các thông tin theo yêu cầu

- Nhập số thẻ in trên mặt trước thẻ

- Nhập ngày hiệu lực( MM/YY)

- Nhập số tiền cần nạp (tối thiểu 10,000đ)

Lưu ý: Thẻ ATM nội địa phải đăng ký thanh toán trực tuyến

4. Nhập mã OTP gửi từ số điện thoại đăng kí tại Ngân hàng hoặc đăng nhập trang Internet Banking của ngân hàng để nhập OTP

5. Hoàn tất giao dịch

 

<ảnh>