HƯỚNG DẪN

[App GATE] Hướng dẫn rút tiền về tài khoản ngân hàng liên kết

Hướng dẫn rút tiền về tài khoản ngân hàng liên kết

1. Tại màn hình chính chọn icon “Rút tiền”

2. Chọn nơi rút về “Tài khoản liên kết”

* Lưu ý số tiền rút về tối thiểu 10.000 VNĐ

3. Xác nhận rút tiền

4. Nhập "mật khẩu Ví" để xác thực

5. Hoàn tất giao dịch

<ảnh>