HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN GATE

- Bạn có thể tạo tài khoản GATE tại cổng đăng nhập dịch vụ GATE Passport với đường dẫn https://psp.gate.vn/ 

- Tài khoản GATE là tài khoản được sử dụng để thực hiện các giao dịch trên cổng thanh toán dịch vụ GATE tại đường dẫn https://pay.gate.vn/ 

- GATE PASSPORT cho phép bạn khởi tạo tài khoản dưới 2 định dạng sau:

A. SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG.

- Để khởi tạo tài khoản, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1. Nhập vào số điện thoại di động của bạn, tại trang https://psp.gate.vn/register-phone.html 

2. Nhận mã PIN thông qua tin nhấn từ hệ thống GATE trả về số điện thoại của bạn vừa thực hiện đăng ký. 

3. Xác nhận mã PIN mà bạn vừa nhận được tại màn trang https://psp.gate.vn/register-phone-code.html 

4. Thiết lập mật khẩu cho tài khoản vừa đăng ký. 

5. Cập nhật thông tin tài khoản cá nhân bạn, thông tin này giúp chúng tôi hỗ trợ các bạn tốt hơn trong quá trình các bạn thực hiện các giao dịch tại dịch vụ GATE. 

B. EMAIL

- Để khởi tạo tài khoản, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1. Nhập vào email của bạn, tại trang https://psp.gate.vn/register-email.html 

2. Nhận mã PIN thông qua tin nhấn từ hệ thống GATE trả về hộp thư điện tử của bạn vừa thực hiện đăng ký. 

3. Xác nhận mã PIN mà bạn vừa nhận được tại màn trang https://psp.gate.vn/register-email-code.html 

4. Thiết lập mật khẩu cho tài khoản vừa đăng ký. 

5. Cập nhật thông tin tài khoản cá nhân bạn, thông tin này giúp chúng tôi hỗ trợ các bạn tốt hơn trong quá trình các bạn thực hiện các giao dịch tại dịch vụ GATE. 

Sau các bước trên thì bạn đã hoàn tất việc tạo tài khoản GATE.

Xin cám ơn!