HƯỚNG DẪN

ĐĂNG NHẬP GATE PASSPORT

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho quý khách hàng, như nhận thông tin khuyến mãi, chính sách, …  Hệ thống dịch vụ Gate mong các bạn cập nhật lại thông tin tài khoản của mình đang sử dụng theo hướng dẫn cụ thể như sau:

 - Sau khi đăng nhập thành công tại Gate Passport, quý khách vui lòng cập nhật lại số điện thoại di động, Email và các thông tin cá nhân khác .

 - Tất cả các tài khoản GATE ID đăng nhập tại Gate Passport, https://psp.gate.vn/ vào lần đầu tiên sẽ phải cập nhật lại mật khẩu mới.

 - Số điện thoại di động và Email sẽ được dùng làm tài khoản đăng nhập cho lần thứ 2 trở về sau.

 - Tài khoản đăng nhập không thuộc định dạng email (ví dụ như: tài khoản đăng nhập là “mrmessi” và email là “mrmessi@gmail.com”) sau khi đăng nhập thành công, vui lòng cập nhật lại thông tin (Số điện thoại di động, email, ..) mới. Trong trường hợp chưa cập nhật được, quý khách vui lòng sử dụng email củ đã đăng ký để đăng nhập cho lần sau.

 - Số điện thoại hoặc Email sẽ là duy nhất, Nghĩa là 1 số điện thoại di động hay email chỉ được dùng 1 lần trong hệ thống tài khoản.

 - Số điện thoại di động và email sau khi được cập nhật sẽ không được thay đổi ngay trên trang web dịch vụ, việc thay đổi sẽ được thông qua dịch vụ chăm sóc khách hàng GATE.

 

Xin cám ơn!