HƯỚNG DẪN

KHÔI PHỤC MẬT KHẨU TÀI KHOẢN GATE

Để khôi phục mật khẩu đăng nhập của tài khoản, các bạn có thể thực hiện theo 2 cách, được hướng dẫn như dưới đây:

1. Tài khoản đăng nhập của bạn là Email:

- Nhập Email bạn đã đăng ký tạo tài khoản, và chọn "Tiếp tục" 

- Bạn sẽ nhận 1 mã số bảo mật, thông qua Email bạn đã đăng ký tài khoản:

- Nhập mã bảo mật vào ô xác thực để xác mình tài khoản.

- Thiết lập lại mật khẩu mới cho tài khoản.

- Lần đăng nhập kế tiếp vui lòng dùng mật khẩu mới thiết lập để đăng nhập.

2. Tài khoản đăng nhập của bạn là số điện thoại:

- Nhập số điện thoại bạn đã đăng ký tạo tài khoản, và chọn "Tiếp tục"

- Bạn sẽ nhận 1 mã số bảo mật, thông qua số phone bạn đã đăng ký tài khoản:

- Nhập mã bảo mật vào ô xác thực để xác mình tài khoản.

- Thiết lập lại mật khẩu mới cho tài khoản.

- Lần đăng nhập kế tiếp vui lòng dùng mật khẩu mới thiết lập để đăng nhập.

 

3. Trường hợp Tài khoản của bạn không là số Phone và Email: (Ví dụ như là: noemail, nophone, noname, ...)

- Bạn vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng để chúng tôi hỗ trợ bạn 1 cách tốt nhất.

 - Hoặc có thể gửi thư cho chúng tôi qua địa chỉ email: hotro@gate.vn

Xin cám ơn!