HƯỚNG DẪN

Không xem được trang in

- Khi mua thẻ xong, Khi nhấn nút in mã thẻ, trình duyệt không hiển thị trang in do trình duyệt đang cài block pop-up. Phải hủy block pop-up cho trang daily.gate.vn. 

- Các bạn thực hiện theo các bước sau:

1. Hướng dẫn hủy block pop-up  trên Chrome.

2. Hướng dẫn hủy block pop-up  trên Firefox.

3. Hướng dẫn hủy block pop-up  trên Internet Explorer.