HƯỚNG DẪN

Cài đặt trang in

- Để trang in được rõ và đầy trang, các bạn thực hiện các thao tác sau.

1. Đối với trình duyệt Chrome: 

- Khi in, trình duyệt sẽ xuất hiện thông báo in như sau:

- Bạn chọn phần Margins/LềNone/Không

- Sau đó In bình thường.

- Lưu ý: Mỗi lần in chúng ta đều chọn lại.

 

2. Đối với trìnhduyệt Firefox.

- Chọn Firefox  à Print… à Page Setup…

- Hoặc Tập tin à Thiết lập trang …

- Cho các giá trị Top/Trên, Left/Trái, Bottom/Dưới, Right/Phải  về bằng 0.

- Xong chọn OK để hoàn tất cài đặt.

- Lưu ý: Chỉ cần cài 1 lần.