HƯỚNG DẪN

Chương trình hỗ trợ In mã thẻ

Hướng dẫn In mã thẻ bằng tiện ích hỗ trợ.

- Để in số lượng lớn được rõ và đẹp hơn. Quý khách vui lòng cài chương trình hỗ trợ in sau: 

1. Tải chương trình In mã thẻ, bạn có thể tải chương trình tại đây.

2. Cài đặt chương trình theo hướng dẫn.

 

- Nhấn Close để hoàn thành cài đặt.

3. In mã thẻ

- Vào chức năng mua thẻ, chọn "In thẻ"

- Chọn hình thức xuất thẻ bằng file định dạng txt.

- Mở chương trình In mã thẻ vừa cài đặt.

- Trong phần Đại lý: Nhập thông tin đại lý của mình. (sẽ được in trên thẻ)

- Click vào nút "Browse" để chọn file txt vừa mua trên daily.gate.vn được lưu vào máy.

- Click vào nút "Print" để tải trang in.