HƯỚNG DẪN

GATE DAILY - Cơ chế phân chia doanh thu game như thế nào?

Đáp: 

Khi hợp tác với các NPH khác nhau sẽ có các cơ chế phân chia game khác nhau. Hiện nay DAILY.GATE.VN đang áp dụng các cơ chế phân chia doanh thu game như sau:

- Phân chia doanh thu theo số điện thoại:

Thành viên A được chia sẻ doanh thu khi:

- Tài khoản đăng ký mới trên bộ cài của A kích hoạt tài khoản đăng ký bằng SMS và nạp tiền

- Tài khoản đã kích hoạt bằng SMS của A tải bộ cài của B, C…

Ví dụ: Các game iWin,…

- Phân chia doanh thu theo User:

Thành viên A được chia sẻ doanh thu khi:

- Tài khoản đăng ký mới trên bộ cài của A nạp tiền.

- Tài khoản đăng ký trên bộ cài của A nạp tiền trên bộ cài của B, C…

Ví dụ: Các game Holy War, Thiên Thần Truyện, …