HƯỚNG DẪN

GATE DAILY - Nên quảng cáo ở đâu?

Đáp: Bạn sở hữu web/wapsite có lượng truy cập tốt, ngoài ra bạn có thể truyền thông dịch vu trên các web/wapsite, diễn đàn,…  khác. Khuyến khích không nên spam.