HƯỚNG DẪN

mGATE - Thanh toán dịch vụ

Với mGATE, các bạn có thể thanh toán hầu hết tất cả dịch vụ trực tuyến, cũng như cá nhân. Hiện tại mGate đã sẵn sàng cho các dịch vụ bên dưới và đang tiếp tục phát triển và cập nhật các dịch vụ còn lại.

- Nạp tiền điện thoại cho các nhà mạng. 

- Nạp bạc vào game trực tuyến

- Mua thẻ viễn thông, thẻ game các loại.

- Chuyển bạc cho tài khoản Gate khác, ...