HƯỚNG DẪN

mGATE - Thiết lập bảo mật tài khoản

Bên cạnh sử dụng mGATE như 1 tiện ích, các bạn cũng đừng quên thiết lập 1 số thông tin để giúp bảo mật tài khoản của các bạn nha.

- Chọn "Thêm" tại thanh chức năng bên dưới

1. Chọn "Cập nhật thông tin tài khoản" để xác nhận thông tin cá nhân sỡ hữu tài khoản Gate.

2. Chọn "Cài đặt" để thiết lập mật khẩu giao dịch.

3. Chọn "Lịch sử giao dịch" để tra cứu các giao dịch mà bạn đã thực hiện.