GATE DAILY - Tôi phải làm gì để được thanh toán doanh thu?
10/07/2015 15:19
Đáp: Bạn phải thực hiện cập nhật thông tin thanh toán trước ngày 05 hàng tháng, mọi trường hợp khô...
GATE DAILY - Tôi được thanh toán doanh thu kinh doanh khi nào?
10/07/2015 15:19
Đáp: Thanh toán 100% doanh thu bạn nhận được ngày 15 hàng tháng.
GATE DAILY - Sử dụng dịch vụ Đại lý có lợi thế gì?
10/07/2015 15:19
Đáp:  - Nhiều tựa game ĐỘC QUYỀN được kết nối sớm nhất, chỉ có tại DAILY.GATE.VN - Tỉ lệ chia sẻ CAO nhất thị trường - CÔ...
GATE DAILY - Bạn được gì khi hợp tác kinh doanh với DAILY.GATE.VN?
10/07/2015 15:20
Đáp: DAILY.GATE.VN là mô hình kinh doanh bền vững và hiệu quả nhất hiện nay, khi tham gia bạn sẽ nhận được c&a...
GATE DAILY - Cơ chế phân chia doanh thu game như thế nào?
12/06/2018 11:11
Đáp:  Khi hợp tác với các NPH khác nhau sẽ có các cơ chế phân chia game khác nhau. Hiện ...
GATE DAILY - Tôi có thể xem cơ chế phân chia doanh thu tại đâu?
10/07/2015 15:20
Đáp: Bạn có thể xem cơ chế phân chia doanh thu theo từng game tại đây.