GATE DAILY - Cách đặt tiêu đề cho ứng dụng
13/07/2015 11:13
Đáp: Tiêu đề game phải nổi bật, hiển thị đủ nội dung cần truyền thông: Tên game + Phiên bản + Mô tả ngắn gọ...
GATE DAILY - Quảng cáo như thế nào để hiệu quả?
13/07/2015 11:13
Đáp:  - Để hiệu quả nhất, bạn  gắn các link quảng cáo trên kênh quảng bá của bạn tại nhiều vị tr&i...
GATE DAILY - Nên quảng cáo ở đâu?
13/07/2015 11:14
Đáp: Bạn sở hữu web/wapsite có lượng truy cập tốt, ngoài ra bạn có thể truyền thông dịch vu trên c&aacut...
GATE DAILY - Khi có tranh chấp tài khoản tôi phải làm sao để được hỗ trợ?
10/07/2015 15:19
Đáp:  - DAILY.GATE.VN nghiêm cấm mọi hành vi mua bán tài khoản kinh doanh, nếu xảy ra tranh chấp do mất t&agr...
GATE DAILY - Tôi phải làm gì để được thanh toán doanh thu?
10/07/2015 15:19
Đáp: Bạn phải thực hiện cập nhật thông tin thanh toán trước ngày 05 hàng tháng, mọi trường hợp khô...
GATE DAILY - Tôi được thanh toán doanh thu kinh doanh khi nào?
10/07/2015 15:19
Đáp: Thanh toán 100% doanh thu bạn nhận được ngày 15 hàng tháng.