TIN TỨC

Mua mã iSec ở đâu? Mã thẻ iSec nạp được những game nào?

Mua mã iSec ở đâu? 

Tôi có thể mua mã ISEC ở đâu?

Bạn có thể mua mã iSec tại các kênh sau: 

1. Mua mã iSec tại kênh Daily.Gate.vn: https://bit.ly/MuaTheiSec 

2. Mua mã iSec tại kênh Pay.Gate.vn : https://bit.ly/MuaTheNhanh 

* Nhận mã thẻ ngay màn hình hiển thị và email - Không cần đăng nhập

3. Mua mã iSec tại GATE Official Store trên sàn TMĐT Lazada: https://bit.ly/GateStoreLaz 

4. IO Media: https://ipay.vn/dich-vu/mua-ma-the

5. Mobiz Pay: https://pay.mobiz.vn/

6. Mobifone8 https://naptien.mobifone8.com.vn/

7. WhyPay https://whypay.vn/mua-the-isec.html

Danh sách vẫn đang cập nhật liên tục…

Mã thẻ iSec nạp được những game nào? 

Danh sách các game dịch vụ mã thẻ iSec nạp được: Tại Đây

BQT GATE.